Günther Uecker

روزشمار

متولد 13 مارس 1930 در وندورف)مکلنبورگ(. پدرکشاورز. دوران کودکي در شبه جزيره ووسترو،
1949 شروع به يادگيري نقاشي و طراح تبليغاتي  در جمهوري دموکراتيک آلمان سابق  دريافت
مدرک کارگر فني.
1953  1949 تحصيل در هنرستان هنرهاي کاربردي در ويسمار. طرح ريزي و طراحي تظاهرات
سياسي، ويترين فروشگاه ها، يک پلاکارد بيست متري با پرتره استالين و نقش بزرگ شده کبوتر صلح
پيکاسو. تحصيل در مدرسه عالي هنر برلين  وايسنزه. مدير گروه تئاتر در گروس  شوانزه.
1951  شرکت در بازي هاي بين المللي جوانان در برلين شرقي. در يک نمايشگاه برلين غربي با
دنياي آبستره کاندينسکي آشنا مي شود که هم پريشانش مي کند و هم تحت تأثيرش قرار مي دهد.
1953  اوکر به برلين غربي نقل مکان مي کند، و به عنوان يکي از اولين کساني که ساختمان هاي
خالي را تصرف مي کردند، در خيابان پتسدام؛ در ناحيه دادگاه اجتماعي دوران رايش، پشت موزه
نقاشي جديد که بعداً تاسيس شد، ساکن مي شود.
1957  1955 تحصيل در آکادمي هنر دوسلدورف نزد اوتو پانکوک که اوکر به عقايد ضد فاشيستي
و اجتماعي او اعتماد دارد. بعد از يک دوره حکاکي هاي چوبي آبستره و فيگوراتيو، دوره ساختارهاي
اولين ابژه هاي ميخي .Dreckbild و Fingermalereien دستي شروع مي شود: نقاشي هاي
) 1956 و 1955 (
1957  با ايوکلاين، هاينس ماک و اوتو پينه آشنا مي شود. اولين تابلوهاي ميخي.
1958  شرکت در نمايشگاه تصوير سرخ که توسط ماک و پينه سازماندهي و در آتليه آن ها در خيابان
ZERO گلادباخ  شماره 69  دوسلدورف برگزار مي شد. اين نمايشگاه نقطه شروع تاسيس گروه
است که اوکر در سال 1961 عضو آن مي شود.
1960  نمايش تيراندازي با کمان در فستيوال هنر آوانگارد در پاريس. شرکت در نمايشگاه نمايشگاه
آکسيون نقاشي منطقه سفيد به مناسبت نمايشگاه Helmhaus, Zürich هنر کنکرت در 1961
در گالري شملا دوسلدورف که در اين ZERO – Edition, Exposition, Demonstration
نمايشگاه اوکر خيابان هونزروکن مقابل گالري شملا را رنگ سفيد مي زند. شرکت در نمايشگاه
Nove Tendencije در آمستردام، و نمايشگاه Stedelijk در موزه Bewogen Beweging
در زاگرب. Galerija Suvremene Umjetnosti درگالري
Heinz Mack,Otto به مناسبت نمايشگاه Salon de lumière 1962  با ماک و پينه
در بروکسل. , Palais des Beaux-Arts در Piene et Günther Uecker – Dynamo
در راين ويزه  دوسلدورف با ابژه هاي طبيعت ماشين چمن زن، ZERO دمونستراسيون
سفره هاي پلاستيکي سفيد. اولين کارهاي ميخي با اشياء مصرف شده.
آمستردام. Stedelijk در موزه nul شرکت در نمايشگاه
1963  سالن نور، با ماک و پينه، در نمايشگاه ماک پينه اوکر در موزه هاوس لانگه  کرفلد. آکسيون
در چهارمين بينال سان مارينو. gruppon و ZERO ميخ کوبي مبل و اثاثه. اولين جايزه براي
با Talk of an Ange 1964  ميخ کوبي پيانو در فروشگاه پيانو کهل در گلزن کيرشن. نمايشنامه
در ZERO س. د. زاوئر بير ، اجرا در فرودگاه دوسلدورف. شرکت دردمونستراسيون اتاق نور با گروه
دکومنتا 3 در کاسل.
ياد گمشده؛ بزرگداشت مالوويچ. اولين مارپيچ ماسه اي. آکسيون ،New York Dancers 1965
جنگل سفيد در برن.
در موزه هنرهاي مدرن نيويورک. جايزه چهارمين بينال جوانان در پاريس. Eye
در گالري هوارد وايس در نيويورک. ميخ هاي .ZERO Garden N.Y ، 1966  آتليه در نيويورک
الکتريکي . آسياب شني در گالري شملا دوسلدورف. ماشين صاعقه در تالار هنر برن. باران نور براي
آمستردام  آيدهوفن و بعد در دکومنتا 4 در کاسل. Stedelijk نمايشگاه نور  هنر  نور در
1967  آکسيون طبيعت فلامندري، با جف فرهين در مولهايم، بلژيک.
196  جابجا کردن يک کوه، سالن هنر بادن  بادن. دمونستراسيون زندگي در موزه  موزه ها 8
مي توانند محل هاي مسکوني باشند، همراه با گرهارد ريشتر، اجراي ارکستر ترور و رقص فرياد در
14  هنرمندان جوان آلمان در سالن هنر، بادن بادن. آکسيون سنگر هاي خياباني x نمايشگاه 14
در فورستن والد، دوسلدورف. شماره صفر روزنامه اوکر، که تا 1983 مجموعا دوازده بار منتشر شد،
حاوي اطلاعاتي درباره فعاليت هاي اوکر بود.
Cornell در Earth Art Symposium 1969  آکسيون رفتن روي برف براي اولين بار
در موزه هنرهاي معاصر Art by Telephone شرکت در نمايشگاه .University, lthaca
شيکاگو.
1970  تيراندازي به دريا با تيرهاي آتشي. شرکت در غرفه آلمان در سي و پنجمين بينال ونيز.
آکسيون خيابان سفيد شده درمونشاو.
197  آثار آلماني نمايش داده شده در بينال زاختا  گالري هنر ورشو به نمايش در 1
مي آيند. اولين نمايشگاه هنر معاصر آلمان در لهستان. گونتر اوکر  ابژه هاي تصويري 1970  1957
Fundação استکهلم. شرکت در بينال سائو پائولو. جايزه ،tModerna Museet،
.Bienal de São Paulo
1972  اتاق سفيد  اتاق سياه، کار نقاشي براي نمايشگاه صحنه راين  روهر 72 در موزه فولک وانگ،
اسن ) بصورت فيلم ويدئو(. شرکت در نمايشگاه آمستردام/ پاريس/ دوسلدروف در موزه گوگن هايم
، نيويورک.
1973  سفر پنج ماهه به آفريقا.
1974  دعوت براي کرسي استادي آکادمي هنر دوسلدورف. رديف هاي دستي براي نمايشگاه
در شهر لوچ. ويولن ميخ کوبي شده. Muzeum Sztuki در Struktury
1975  آکسيون اتاق سياه  اتاق سفيد، در موزه فولک وانگ، اسن. نمايشگاه گونتر اوکرت  طرح ها
موزه هنر دوسلدورف. اوکر بعنوان طراح صحنه تئاتر  فکر، طرح، مدل، طراحي فيگور  موزه هنر
دوسلدورف. سکوت خط ها و نوشته ها، گالري ارکر در سن گالن.
1976  گونتر اوکر و کلاوس رينکه بعنوان دو استاد جديد آکادمي هنر سوار بر شتر وارد آکادمي
مي شوند. طراحي صحنه و طراحي فيگورها براي اپراي پارسيفال ريشارد واگنر براي اپراي دولتي
اشتوتگارت، همراه با گوتس فريدريش. نمايشگاه گونتر اوکر نقاشي ها و ابژه ها. طراحي هاي سال
هاي اول فعاليت، باسمه هاي چاپ و فروتاژ . نمايشگاه طراحي فيگور و صحنه براي پارسيفال، گالري
دولتي، اشتوتگارت و در تئاتر شهر، اشتوتگارت.
1977  چهار عنصر، گالري فان هورده، آنتورپ. ميز ترک عادت، فروم فلز براي فستيوال بين المللي
بروکنر، لينتس. نقش برجسته هاي ديواري براي سازمان ملل در ژنو. شرکت در دکومنتا 6 ، بخش
طراحي ها  کاسل. آکسيون هائي در صحراي ليبي: محل تلاقي دو خط، نقطه است، آنجا ميخي
مي زنم، نقطه را من تعين مي کنم. ستون هاي ناتمام. زدودن ردها و اثرها.
1978  مثله کردن هاي دستي، تغزل ساختارشکني و مجسمه سکوت در نمايشگاه سکوت کشتي
ها يا بي زباني در گالري رکرمان  کلن.
1979  طراحي صحنه اپراي لوهنگرين اثر ريچارد واگنر براي فستيوال شهر بايروت، همراه با گوتس
فريدريش. شرکت در بينال سوم سيدني.
براي نمايشگاه نقاشي ايمان  روح آوانگارد در برلين Chichicastenango 1980  مجسمه قايق
قصر شارلوتن بورگ  باغ بزرگ مرکبات  برلين.
1981  مزارع زخمي. آتشکده هاي سياه براي نمايشگاه سياه در تالار هنر دوسلدورف. ارکستر ترور و
درهائي که به هم مي خورند در هامر فابريک درشهر بال اقامت در صحراي غربي: آبرنگ ها و کلاژهاي
يافته هاي صحرا.
1983  فهرست آثار، تالار هنر، دوسلدورف. اعطاي حلقه قيصر از طرف شهر گوسلار. چيدمان و
مانيفست مربوطه انسان به مخاطره افتاده توسط انسان در موزه مونشه هاوس، گوسلار.
1984  سفر به اردوگاه سرخپوستان ناواجو در اريزونا، ايالات متحده امريکا، و مطالعاتي درباره تاريخ
مجسمه هاي چاقو. سفر با قطار ترانس سيبري در روسيه، ،Black Mesa : سرخپوستان
سيبري، مغولستان و چين، سفر به ژاپن: ساخت مجسمه هاي درختي. نمايشگاه در گالري
چوبه اعدام هنر( در گالري آنه لي ( Kunstpranger کاماکورا، توکيو. اولين جنگل در نمايشگاه
بروستن  ووپرتال.
1985  پروژها پرا مده آ برايا جرا در سالنا پراي شهر کيل، همراه با فريدهلم دوهل )اجرا نشد(. شرکت
German ، در نمايشگاه هاي 1985  1945 . هنر در جمهوري فدرال آلمان در گالري ملي برلين
در رويال آکادمي هنر لندن، و در گالري دولتي اشتوتگارت، و Art in the 20th Century
1945  1985 در تايپه. German Art نمايشگاه
1986  تحت تاثير فاجعه راکتور اتمي چرنوبيل نقاشي هاي خاکستر و نيز مجسمه چيدمان زدودن.
شرکت در نمايشگاه موقعيت ها  هنر نقاشي در آلمان فدرال در موزه ) التن موزئوم(، برلين شرقي و
در آلبرتينوم دوسلدورف.
رتروسپکتيو در موزه ويلهلم هاک  .Pécs در Vasarely Muzeúm 198  نمايشگاه در 7
لودويگس هافن 1988 اقامت در سئول، کره جنوبي: مجموعه طرح هاي مرکب چينِ روان  هان
سئول. برپائي يک مجسمه چاقو در پارک المپيک سئول .مجموعه حاصل خيزي روي خاکستر
در شهر لوچ )برپائي نمايشگاه در سال 1989 (. رتروسپکتيو Muzeum Sztuki ممکن است؟ براي
در مسکو. Krimwall گسترده آثار اوکر  نمايشگاهي با 820 اثر در خانه مرکزي هنرمندان در
دريافت مدال خدمت ايالت نورد راين  وستفالن.
1989 مجموعه عکس هاي چشم انداز هاي معماري. فيلم پرتره گونتر اوکر مانند يک کشاورز روي
Günther Uecker زمين، ساخته ميشائل کلوت، همراه با هوبرت نويربورگ. نمايشگاه
در لوچ. Sztuki در موزه RFN nowe dziela
1990  شرکت در نمايشگاه لغو تابعيت. هنرمندان آلمان شرقي و منطقه تحت نفوذ شوروي در برلين
1989  1949 در آلبرتينوم  درسدن.
فضاي D  پراگ. شرکت در نمايشگاه منطقه ULUV 1991  نقاشي هاي خاکستر درگا لري
داخلي، در گالري هنر معاصر  لايپزيگ.
1992  نمايشگاه اوکر در شورين به مناسبت روز اتحاد دو آلمان در موزه شورين. نمايشگاه در موزه
هنر مدرن  وين.
1993  سفر به کامبوج، مطالعه هنر خمرها: مجموعه طرح ها با مرکب چين و عکس هاي نقاشي
شده. نقاشي ميخ کوبيده  نقاشي لو رفته ، گالري هانس اشترلوو، دوسلدورف. معرفي آثار اوکر در
نمايشگاه انسان زجر کشيده ) 14 آلات و ابزار آرامش يافته و 120 واژه هاي ستيزه جويانه(: نمايشگاه
سيار انستيتو روابط خارجي. اولين نمايش يک مجسمه از مجموعه انسان زجر کشيده در نمايشگاه
آلماني بودن؟ در تالار هنر دوسلدورف.. رتروسپکتيو آثار در بنياد فرهنگي هيپو، مونيخ.
گونتر اوکر  آبرنگ ها، گالري شهر رمشايد.
1994  نمايشگاه نامه اي به پکن، سازمان داده شده توسط مرکز هنري هانمو و انستيتو گوته در
پکن، قبل از افتتاح لغو شد. ) سال 1995 در انجمن جديد هنر برلين نمايش داده شد(.
در Kitakanto Museum of Fine Arts 1995 اقامت در ژاپن. غوطه ور غوطه خوردن، در
گومنا. جايزه بزرگ بيست و يکمين بينال گرافيک در ليوبليانا. 1996 چندين طراحي با آبرنگ.
1997  ضربه ماشين تحرير  در باره سکوت نوشته ها، در گالري لوهرل، مونشن گلادباخ. ادامه
نامه ها ) مربوط به معاهده صلح اولم(، در انجمن هنر، شهر اولم. سفر هايي به مکزيکو سيتي و هات
اسپرينگ در داکوتاي جنوبي، ايالات متحده.
اورشليم. طرح و اجراي اتاق تعمق در ساختمان Artists House 1998 سفر به چچن. لوياتان، در
پارلمان، برلين.. مدال ماسو وين  ورشو، به دليل خدمات فرهنگي فوق العاده اوکر در همکاري آلمان
و لهستان.
1999  مجسمه زخم ها پيوندها در هانوي. نمايشگاه مجموعه حاصل خيزي روي خاکستر
ZERO aus ممکن است؟ واژه  نوشته  علامت؛ در گالري ارکر  سنت گالن شرکت در نمايشگاه
1966  1957 در گالري شهر اسلينگن- اسلينگن. فيلم دنياي تصاوير و نقاشي Deutschland
هاي گونتر اوکر ساخته ميشائل کلوت. جايزه نخست مسابقه پارک مجسمه ها در کامپ لينت
فورت.
2000  اقامت در ژاپن. مجموعه آثار وحشيگري و اميد 1 تا 5 براي نمايشگاه ميان وحشيگري و
Lost اميد  وضعيت هائي در مورد قرن بيستم در انستيتو گوته  رتردام. 14 صليب براي نمايشگاه
هنر و فضا هاي مذهبي، در کليساي اگيدين  هانوور. زخم ها  پيوند ها. گونتر Paradise Lost
Orden Pour le اوکر به مناسبت هفتاد سالگي، در قصر راينس برگ – راينس برگ. عضويت در
علوم و هنر. mérite
2001  قطعه گفتاري، قطعه نوشتاري در ميدان تاتر در شهر وايمار. اينستاليشن نشانه ها و خط ها،
در پارلمان آلمان، ساختمان پاول لوبه  برلين 2002 . دريافت مدال بزرگ خدمت با ستاره نشان
خدمت جمهوري فدرال آلمان.
2002  شرکت در ديالوگ روسيه  آلمان در پترزبورگ و وايمار. مجسمه هشدار دهنده سقوط در
نمايشگاه فقدان هنر در تئاتر ملي  وايمار. شرکت در نمايشگاه آب  شن  پهناور موزه هنر شارجه
امارات متحده عربي. گونتر اوکر  آثار جديد، گالري آکيرا ايده آ  برلين. گونتر اوکر  ديالوگ، موزه
هنر مدرن  پاسآوو.
2003  مجسمه هاي صحنه تئاتر براي اجراي ويلهلم تل اثر فريدريش شيللر همراه با تئاتر ملي
وايمار. اين اجرا در فضاي باز و در سال 2004 صورت گرفت. گونتر اوکر  گرافيک ها، موزه لمبروک
M_ARS.  دويسبورگ، شرکت در نمايشگاه برلين / مسکو در ساختمان مارتين گروپيوس  برلين
در گالري بايلر بازل، نور از بوتسن  ابزار The Spirit of White ، هنر و جنگ در گالري نو گراتس
.ZERO کار از دوسلدورف در موزه زپلين  فريدريشس هافن، و نيز
. 1958  1968 ZERO 2004  شرکت در نمايشگاه هاي
Germania e Italia im Palazzo delle Papesse, Siena, Declaration
در سئول و National Museum of ContArt 100 در Artists of Peac e
Museo Nacional Centro de در Monocromos de Malevich al presente
مادريد. Arte Reina Sofia
2005  آثار اوکر در نمايشگاه هاي زير شرکت دارند: بيست عنوان در ساختمان مارتين گروپيوس
برلين، در انجمن جديد هنري برلين و در گالري ملي جديد در برلين؛ ديالوگ نشانه ها و خط ها
در استانبول؛ ابژه هاي صوتي: Milli Reasürans Sanat Galerisi با همکاري انستيتو گوته در
در تالار هنر برمن و گونتر اوکر. آن چه هست… در موزه Hommage à John Cage ، ارکستر ترور
کوپرسموله براي هنر هاي جديد در دويسبورگ.
در بنياد لانگن  نويس  هومبرويش. Yû-Ichi نشانه گذاري. گونتر اوکر و
Old Words, New Expressions, German Artist Günther Uecker
در تايپه تايوان، و در National Museum of History در مرکز هنري آلمان در
در تايوان. گونتر اوکر، شعر ساختارشکني، فيلم ساخته Kaohsiung Museum of Fine Arts
ميشائل کلوت به سفارش راديوي غرب آلمان براي آرته. اعطاي جايزه فرهنگي روزنامه بيلد 2005
برلين.
2006  نشانه ها و خط ها، متن هاي صلح جويانه از کتاب مقدس و قرآن در کليساي حضرت مسيح
Birla در شهر دورن، با همکاري موزه لئوپولد هوش. نمايشگاه معرفي آثار انسان زجر کشيده در
در Letter to China  Günther Uecker . کولکاتا هند ،Academy of Art & Culture
تالار هنر ) گالري تافا( ، تيان جين چين. نمايشگاه معرفي آثار انسان زجر کشيده در موزه گالري ملي
آوانگارد هنرمندان بين المللي در دهه هاي ،Zero .  دهلي، و در موزه گالري ملي  بمبئي  هند
Letter to . 1950 و 1960 در موزه کاخ هنر  دوسلدورف، و در موزه هنرهاي مدرن، سن اتين
در کودا آپلدورن  هلند. Chin
نمايشگاه انفرادي در اتاق شرکت هاي بيمه ،Letter to China – Works on Paper 2007
شرکت در نمايشگاه موزه شيرن  فرانکفورت. شرکت در نمايشگاه Op Art . ايالت باواريا  مونيخ
Donnaregina Muse�  Museo Madre در Retrospective of Piero Manzonii
شرکت در نمايشگاه موزه هنر هاي Vertigo . در ناپل  ايتاليا um of Contemporary Art
NAMOC National Art Museum of China مدرن  بولونيا  ايتاليا. نمايشگاه انفرادي در
پکن  چين. گاه شمار يک نا  نمايشگاه بين 73  1969 ، شرکت در نمايشگاه تالار هنر دوسلدورف.
دريافت مدال برنز بنيادکنراد آدناوئر، ،Hommage für Günther Uecker, ein Soiree
برلين.
گالري آکيرا ايکدا Photographs، . موزه هنرهاي مدرن  زالتسبورگ ، Sound of Art 2008
برلين. سيل کلمات و وظيفه سکوت ، مجموعه هنري نوي براند نبورگ.
موزه دولتي هنرها اشپند هاوس رويتلينگن. Günther Uecker – works on paper
موزه هنر اوردوس مغولستان. شرکت در نمايشگاه ها: ،Post of Ordos
ايتاليا. موضع فشار، مجموعه هنري ,The thin shadow line, Fondazione Mudima
زنده است ZERO ، گالري ايوون لامبرت  نيويورک  ايالات متحده امريکا Sotto Voc ، درسدن
MEDIATIONS . مرکز کونست ليشت  ايندهوفن  هلند ZERO . ، تالار هنر وايس هاوپت  اولم
در پوسن. BIENNALE
2009  نمايشگاه معرفي آثار انسان زجر کشيده  اولان باتور مغولستان. شرکت در نمايشگاه ها:
آکادمي aus/gezeichnet/zeichnen . 60 سال  60 اثر، ساختمان مارتين گروپيوس  برلين
Riso Museo d’arte contemporanea در Essential Experiences . هنرها برلين
پالرمو ايتاليا. مجموعه لنتس، موزه هنرهاي مدرن  زالتسبورگ  اتريش. انريکو della Sicilia
کاستلاني.
Los Angeles County Museum در Art of Two Germanys/Cold War Cultures
لس آنجلس  ايالات متحده امريکا. ترک خوردگي در زمان، اداره ثبت اختراعات مونيخ. of Art
هنر و جنگ سرد  موقعيت هاي آلماني 1989  1945 ، در موزه تاريخ آلمان در برلين و در موزه
ملي ژرمني در نورنبرگ.
2010  گونتر اوکر  عملکرد. آثاري از سه دهه در تالار هنر ازنابروک  و در موزه شهر اولم.
07 در گالري آکيرا ايکدا در اورا و توکيو  ژاپن. شرکت 1995  20 Works  Günther Uecker
Musée d’art در جنوا– ايتاليا، و در Palazzo Ducale در Isole mai trovate در نمايشگاه
در سن اتين  فرانسه. دريافت مدال يان ولم از طرف شهر دوسلدورف براي سهمي که moderne
گونتر اوکر در تنوع فرهنگي شهر دوسلدورف به عهده داشته و اهميت کارهاي وي بعنوان بخشي از
آثار هنرمندان مهم هنرهاي تجسمي.
نيويورک  ايالات متحده L&M Arts در The Early Years  Günther Uecker 2011
امريکا. گونتر اوکر  مارپيچ ماسه اي، تالار هنر شيرن  فرانکفورت. تصوير هاي نوشته شده، گالري
والتر اشتورمس  مونيخ. شرکت در نمايشگاه ها: 55 سال هنر در دوسلدورف  موزه کاخ هنر
موزه هنرهاي زيبا بوداپست در پارک شهر. در به در لهستان. ،Art on Lake . دوسلدورف
2012 در ونيز  ايتاليا. شرکت در نمايشگاه ها:
End of the Earth: Land Art to 1974
۲۰۱۲ موزه هنرهای معاصر تهران  زخمها و پیونده
۲۰۱۳ موزه هنرهای معاصر اصفهان  زخمها و پیوندها
۲۰۱۴ موزه مل ی هنرهای مدرن، هاوانا، کوبا  اوکر

۲۰۱۵ موزه هنرهای مدرن شهر دوسلدورف ک ۲۰ دوسلدورف آلمان
موزه شهر روستوک  مرداد  ۲۰۱۶ روستوک آلمان
گونتر اوکر در دوسلدورف زندگي و کار مي کند.